E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

2018 Yılı 1. Sayı Yayında

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt:8, Sayı:1, Yıl:2018                                 

  e-ISSN: 2146-6459                                     

  

                                                            İÇİNDEKİLER                                                                                                          

  

Öğrenme Esnasında Oluşan Dentritik Spine Yapısal Değişiminin Kısa -ve Uzun Dönem Bellek Davranışı Açısından Modellenmesi

Modeling of Dentritic Spine Structural Change During Learning in Terms of Short-and Long-Term Memory Behavior          

A. TURAN, T. KAYIKÇIOĞLU 

 

 

 

 

1-15

CoCrMo Tibial Komponentin Karbür Takım ile İşlenmesinde Yüzey Özelliklerinin Araştırılması 

Investigation of Surface Properties of CoCrMo Tibial Component Machining with Carbide Tool

E. BAHCE, M. S. GÜLER, E. EMİR, C. ÖZEL

 

 

 

 

16-30

Electrochemical Synthesis of Prussian Blue in Conducting Poly (Vinylferrocene) Film

İletken Poli (Vinilferrosen) Filmi İçerisinde Prusya Mavisinin Elektrokimyasal Sentezi

N. ÇOŞKUN KURT, M. SÖNMEZ ÇELEBİ

 

 

 

 

31-37

Çim Alanlarında Mantar Kompostunun Örtü Materyali Olarak Kullanımı

Use of Mushroom Compost as Covering Material for Lawn Areas

 Y. E. DOYRAN ,F. ÖZKUTLU , M. AKGÜN, Ö. ETE

 

 

 38-49

 

Yenilebilir Çiçeklerden Latin Çiçeği (Tropaeolum majus L.) Bitkisi ve Biyokimyasal İçeriği Üzerine Bir İnceleme

A Review on the Biochemical Content of Garden Nasturtium (Tropaeolum majus L.) from Edible Flowers

F. ERYILMAZ AÇIKGÖZ

 

 

 

 

50-58

A New Method for Analyzing the Force Constants of Tricarbonyl Complexes with CS Symmetry

Cs Simetrisindeki Trikarbonil Komplekslerinin Kuvvet Sabitlerinin Yeni Bir Metot ile Analizi

E. ÜSTÜN. C. KAYA

 

 

59-68

Kuzey Ege Denizi Edremit Körfezi'nde Yaşayan Sarı Kuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner 1868)'un Otolit karakterlerinde Dalgalı Asimetrinin İncelenmesi

Investigating the Fluctuating Asymmetry in the Otolith Characters of Mediterranean Horse Mackerel, Trachurus mediterraneus (Steindachner 1868) Inhabiting Edremit Bay, North Aegean Sea

 D. BOSTANCI, D. TÜRKER, S. YEDİER, S. KONTAŞ, G. KURUCU

 

 

 

 

69-78

 

Fındık Zuruf Kompostunun Yeşil Alan Tesisinde Örtü Materyali Olarak Kullanımı

Usage of Hazelnut Husk Compost as Cover Material in Grass Field Facility

D. BENDER ÖZENÇ, M. ŞAHİN

 

 

 

 

79-90

Parametrik Esnek Yarı Gruplar

Parametric Soft Semigroups

Y. ÇELİK, Z. AYDOĞAN

 

 

 

91-99

Some Expressions for the Group Inverse of the Block Partitioned Matrices with an Invertible Subblock

Tersinir Bir Altbloğa Sahip Blok Parçalanmiş Matrislerin Grup İnversleri İçin Bazi İfadeler

S. Maden

 

 

 

100-113

Maden Yataklarında Bulunan Bazı Bakterilerin Ağır Metallerin Biyoremidasyonunda Kullanılabilme Potansiyellerinin Belirlenmesi

Determination of Possible Use in the Bioremediation of Heavy Metal of Some Bacteria Found in Mine

T. ÖZBUCAK, Ö. ERTÜRK, Ö. ERGEN AKÇİN, G. POLAT, S. ÖZBUCAK

 

 

 

 

114-124

Comparison of Otolith Mass Asymmetry in Two Different Solea solea Populations in Mediterranean Sea

Akdeniz'de İki Farklı Solea solea Popülasyonunda Otolit Kütle Asimetrisinin Karşılaştırılması

S. Yedier, D. Bostancı, S. Kontaş, G. Kurucu, N. Polat

 

 

 

 

125-133T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı