E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

2017 Yılı 2. Sayı

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt:7, Sayı:2, Yıl:2017                                  

  e-ISSN: 2146-6459                                        Dergiparkhttp://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/c4a1/4fdc/5d11/5a3920f34c184.pdf 

                                                                                                            (Sayı Tam Dosyası'na Linkten Ulaşabilirsiniz)

  

                                                            İÇİNDEKİLER                                                                                                          

  

Bazı Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Popülasyonlarının Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranının Belirlenmesi                  

Determination of Herb Yield and Essential Oil Content of Some Basil (Ocimum basilicum L.) Populations 

M. KARACA, Ş. M. KARA, M. M. ÖZCAN 

 

 

 

 

160-169

İki Zamanlı Ters-Doğru Akışlı Benzinli Bir Motorun Performans Analizi                        Performance Analysis of a Two Stroke Reverse-Uniflow Gasoline Engine 

G. KAYA, B. ÖZDALYAN

 

 

 

170-182

Five New Records for the Ichthyofauna of Miliç River in Turkey                                        Miliç Irmağı (Türkiye) İhtiyofaunası İçin Beş Yeni Kayıt 

S. SAYGUN, F. SAYGUN, C. ÖNEL

 

 

 

183-195

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) ve Börülcede (Vigna unguiculata L.) Çimlenme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi  

Determination of the Effects of Different Salt Concentrations on Germination in Bean (Phaseolus vulgaris L.) and Cowpea

(Vigna unguiculata L.) 

F. ÖZKORKMAZ , N. YILMAZ

 

 

 

 

 

196-200

Kalça Protezinin Aşınma Özellikleri Üzerinde Çoklu Tabakalı Kaplanmasının Etkilerinin Sonlu Elemanlar Metoduyla Nümerik Analizi                                                   Numerical Analysis of Effect of Multilayer Coating on the Wear Properties of Hip Prosthesis by Finite Element Method 

E. BAHÇE, A. K. ASLAN, M. Sami GÜLER, N. ÇAKIR, E. EMİR

 

 

 

 201-214

RFLP Yönteminin Parazitolojide Uygulama Alanları                                                              The Application Fields in Parasitology of RFLP Technique 

Z. KOLÖREN, E. ÇİL, E. AYAZ, Ü. KARAMAN

 

 

 215-225

Trabzon Bölgesi’nde Kullanılan Mezgit Uzatma Ağlarının Av Verimi ve Tür Kompozisyonunun Belirlenmesi                                                                                              Catch Efficiency and Catch Composition of the Whiting Gillnet in Trabzon Region

M. AYDIN, M. N. HACIOĞLU

 

 

 226-238

Yağ Gülü (Rosa damascena Mill)’nün In Vitro Koşullarda Klonal Çoğaltımı                           In Vitro Clonal Micropropagation of Oil-Bearing Rose (Rosa damascena Mill.) 

Ş. E. ARICI, B. ŞAN, S. KAZAZ

 

 

 239-252

Bitki Sıklığının Fesleğende (Ocimum basilicum L.) Herba Verimi ve Uçucu Yağ İçeriği Üzerine Etkisi         

The Effect of Plant Density on Herb Yield and Essential Oil Content of Basil (Ocimum basilicum L.)  

İ. KÖSE, Ş. M. KARA, M. M. ÖZCAN

 

 

 

 253-265

 Sıcak Beyaz (Sarı) Renkli LED ile Kurutmanın Fındığın (Corylus avellana L.) Kuruma Karakteristiklerine Etkisi                                                                                                                White Influence of Warm White (Yellow) Color LED Drying Technique on Drying Charateristics  of Hazelnut (Corylus avellana L.) 

M. AKGÜN, Ö. ŞENYURT,  L. KANDEMİR

 

 

 

 266-274

Kop Tüneli Yapım Çalışmaları ve Metodolojisi                                                                     Constructıon Works and Methodology of Kop Tunnel 

E. ÇORUH, A. O. KÖKSAL, C. KAPLAN, M. DEMİRCİ

 

 

 275-288

Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi                                                                                                                                   The Evaluation of Genetic Diversity in Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Populations

G. DEMİRKOL, Ö. ÖNAL AŞCI

 

 

 289-294

Yenilebilir Aljinat ve Zein Filmlerin Gıda Ambalajlamasında Kullanımı                     Using of Alginate and Zein Films in Food Packaging 

G. SARITAŞ KÜÇÜK, Ö. F. ÇELİK, H. TÜRE

 

 

 295-311

Ordu İlinde Yetişen Sakarca (Ornithogalum umbellatum) Bitkisinin Antibakteriyel Aktivitesi ve Toplam Fenolik Madde İçeriği  

 Antibacterial Activity and Total Phenolic Content of Sakarca (Ornithogalum umbellatum) Plant Growing in Ordu

M. DEMİRKOL, Ö. F. ÇELİK, Z. TARAKÇI

 

 

 

 

 312-318

On the Distribution of a Boundary Functional of the Semi-Markovian Random Walk Process with Two Delaying Barriers 

 İki Tutan Bariyerli Yarı-Markovian Rastgele Yürüyüş Sürecinin Bir Sinir Fonksiyonalinin Dağılımı Hakkında

S. MADEN 

 

 

 

 319-329

On Neutrosophic Continuity                                                                                                Neutrosophic Süreklilik Üzerine 

S. ŞENYURT, G. KAYA

 

 

 330-339

Fındık Bahçesi Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Fosfor Miktarlarının Belirlenmesinde Değişik Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması                                                               An Investigation for Suitability of Plant Available Phosphorus with Different Extraction in Hazelnut Orchard Soils 

C. TARAKÇIOĞLU, İ. YILMAZ, S. KULAÇ 

 

 

 

 

340-352

Tanjant Demet İzdüşümü ile Tanımlı Tensör Demetinin  Pull-Back Demeti                      A Pull-Back Bundle of Tensor Bundles Defined by Projection of The Tangent Bundle 

F. YILDIRIM

 

 

 353-366

Operator (h,m)-Convexity and Hermite-Hadamard Type Inequalities                                   Operatör (h,m)-Konvekslik ve Hermite-Hadamard Tipi Eşitsizlikler    

S. SALAŞ, E. ÜNLÜYOL , D. YARDIMCIEL

 

 

 367-377

Ordu Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler                                                                                   Medicinal Plants Sold in Herbalists in Ordu District 

E. KARACA ÖNER, M. YEŞİL, G. GÜVELİ

 

 

 

 378-383T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı