E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

2017 Yılı 1.Sayı

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2017

 

  E-ISSN: 2146-6459

 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT TO THE GDP (GROSS DOMESTIC PRODUCT) OF THE NON-OIL SECTOR IN AZERBAIJAN'S ECONOMY

S. Maden, B. G. Shamilova

 

YABANCI OTLARIN MOLEKÜLER TEŞHİSİNDE RİBOZOMAL RNA (rRNA) İNTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) GEN BÖLGELERİNİN KULLANIMI

MOLECULAR IDENTIFICATION OF THE WEEDS BY USING RİBOSOMAL RNA (rRNA) INTERNAL TRANSCRIBED SPACER (ITS) GENE REGIONS

S. Eker,    O. Kolören

 

CD VE PB’NİN DOĞAL ORTAMDA, Lemna minor ÜZERİNDEKİ KOMBİNE TOKSİK ETKİSİ

COMBINE TOXIC EFFECT OF CD AND PB ON Lemna minor AT NATURAL ENVIRONMENT

U. Burak, E. Tunca

 

 ON DISTRIBUTION OF A SEMI-MARKOV RANDOM WALK PROCESS WITH TWO DELAYING BARRIERS 

S. Maden

 

WAVELET ANALİZ TEKNİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI

WAVELET ANALYSIS TECHNIQUES AND APPLICATION AREAS

İ. V. Öner, M. K. Yeşilyurt, E. Ç. Yılmaz

 

TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ BİLGİ SİSTEMİ (SÜBİS)’NE GENEL BİR BAKIŞ

 OVERVIEW OF FISHERIES INFORMATION SYSTEM IN TURKEY

N. E. Sağlam, S. Soyer

 

SIĞ BİR GÖLDE SEDİMAN KALİTESİNİN TROFİK DURUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; BALIK GÖLÜ ÖRNEĞİ (KIZILIRMAK DELTASI)

A EVALUATION OF THE EFFECTS OF SEDIMENT QUALITY ON TROPHIC STATUS IN A SHALLOW LAKE; THE CASE OF BALIK LAKE (KIZILIRMAK DELTA)

H. Cüce , G. Bakan

 

L-BULANIK ESNEK GRUPLAR

L-FUZZY SOFT GROUPS

Y. Çelik, S. Demir

 

AYNI ORTAMDA YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI GEOFİT BİTKİLER ÜZERİNE EKOLOJİK BİR ÇALIŞMA

AN ECOLOGICAL STUDY ON GEOPHYT PLANTS DISTRIBUTED IN SAME ENVIRONMENT

T. B. Özbucak, Ö. E. Akçin, G. Polat

 

NEW TYPE INTEGRAL INEQUALITIES FOR p -QUASI CONVEX FUNCTIONS

p-QUASI KONVEKS FONKSİYONLAR İÇİN YENİ TİP İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLER

H. Kadakal, İ. İşcan and M. Kadakal

 

DARBOUX VECTOR FIELD OF THE THIRD ORDER MANNHEIM PARTNER CURVE IN E3

Ş. Kılıçoğlu, S. Şenyurt

 

ANALSİM’İN PUZOLANİK AKTİVİTESİ VE PRİZ SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF POZZOLANIC ACTIVITY AND SETTING TIMES OF ANALCIME

Y. Akgün, Ö. F. Yazıcıoğlu

 

PATATESTE RHİZOCTONİA SOLANİ’YE KARŞI İN VİVO KOŞULLARINDA GAMA IŞINI UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF GAMMA RAYS EFFICIENCY IN VIVO CONDITION AGAINST RHİZOCTONIA SOLANI IN POTATO

A. Kara,  Ş. E. Arıcı

 

 

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı