E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt:6, Sayı:1, Yıl:2016

 

İÇİNDEKİLER                                                               E-ISSN: 2146-6459

 

 

CLIMATIC TRENDS IN THE EASTERN BLACK SEA REGION, TURKEY

T. Tonkaz, S.Z. Bostan

Sayfa No: 1-7 

ON SOME GAUSSIAN PELL AND PELL-LUCAS NUMBERS

S. Halıcı, S. Öz

Sayfa No: 8-18 

ÖNYÜKLEME SÜRESİ VE DİSK KULLANIMI AÇISINDAN SANAL MAKİNELER İLE LİNUX KONTEYNERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

E. C. Yılmaz, R. Oktaş, B. Karabulut

Sayfa No: 19-23 

GENELLEŞTİRİLMİŞ TRAPEZOİDAL BULANIK ESNEK KÜMELER

Y. Çelik

Sayfa No: 24-42 

THE LAPLACE TRANSFORM OF A BOUNDARY FUNCTIONAL OF THE SEMIMARKOVIAN RANDOM WALK PROCESS WITH TWO DELAYING BARRIERS

S.MADEN, B. G. SHAMILOVA

Sayfa No: 43-53 

BÜYÜME EĞRİLERİNİN TAHMİNİNDE KULLANILAN BAZI SİGMOİDAL MODELLER VE ELDE EDİLEN BİYOLOJİK PARAMETRELER: BERTALANFFY MODELİ ÖRNEĞİ

V. Oda, M. Korkmaz, E. Özkurt

Sayfa No: 54-66 

TACHIBANA AND VISHNEVSKII OPERATORS APPLIED TO V X AND C X IN ALMOST PARACONTACT STRUCTURE ON TANGENT BUNDLE T (M)

H. Çayır

Sayfa No: 67-82 

p -QUASİ-KONVEKS FONKSİYONLAR İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ HERMİTE-HADAMARD TİPLİ EŞİTSİZLİKLER

İ. İşcan

Sayfa No: 83-93

İKİ FARKLI DOĞAL ZEOLİT KATKISININ ÇİMENTO HARÇ AŞINMA DAYANIMINA ETKİSİ

Y.Akgün, Ö.F. Yazıcıoğlu

Sayfa No: 94-104

NON CYCLES GRAPHS FOR THE NORMALİZER

M. Beşenk

Sayfa No: 105-124

BAZI ÇAY BAHÇELERİNİN B (BOR) BESLENMESİ VE TOPRAK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ

F. Özkutlu, Ö. H. Akkaya, Ö. ETE, M. Akgün

Sayfa No: 125-136

FRACTIONAL HERMITE-HADAMARD TYPE INEQUALITIES FOR QUASI-CONVEX FUNCTIONS

E.Set, B.Çelik

 Sayfa No: 137-149

THE HERMITE-HADAMARD TYPE INEQUALITIES FOR OPERATOR GODUNOVA-LEVIN CLASS OF FUNCTIONS IN HILBERT SPACE

Seren SALAŞ, Erdal UNLUYOL, Yeter ERDAŞ

Sayfa No: 150-160

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı