E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt:5, Sayı:1, Yıl:2015

İÇİNDEKİLER

 

 Sayfa No

Water Transport Variability In The Aegean Sea And Its Connection With North Sea Caspian Pattern (Ncp)

M. Gündüz, A. Sözer, E. Tutsak, E. Özsoy

1-8

Su Ürünleri Üretiminde Alternatif Tür Denizkulağı (Abalon) Yetiştiriciliği Ve Türkiye’deki Olanakları

The Alternative Species in Aquaculture: Abalone; Farming and Opportunities in Turkey

S. Saygun, İ. Gören
9-28

Connections Between Climate Indices and Caspian Sea Surface Temperature

M. Gündüz, E. Tutsak, A. Sözer, E. Özsoy

29-36

Differential Transformation Method for Nonlinear Differential-Difference Equations

İ. Çelik, D. Eskin

37-50

Türkiye’de Cordulegaster (Insecta: Odonata) Cinsinin Durumu ve Cordulegaster Picta’da Görülen Varyasyonlar

Situation of the Genus Cordulegaster (Insecta: Odonata) in Turkey and Variatıons in Cordulegaster Picta

A. Miroğlu, S. Demirtaş

51-55

Sonlu Elemanlar Yöntemi Hakkında Genel Bilgiler

General Information About Finite Element Method

M. S. Güler, S.Şen

56-66

Biyomedikal Sektöründe Kullanılan Titanyum ve Alaşımlarının Tribolojik Özelliklerini İyileştirme Yöntemleri

Improvement Methods of the Tribological Properties of Titanıum and Its Alloys

İ. Çelik

67-75T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı