E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt:4, Sayı:2, Yıl:2014

 

 

İÇİNDEKİLER

 

         Sayfa No

Results on Adomian Decomposition Method 

Adomian ayrıştırma yönteminin uygulanması üzerine sonuçlar 

    S. Çatal                                                             

            1-9                        

Lorent Uzayında Spacelike İnvolüt B-Scroll üzerine

On spacelike Involute B-Scroll a New View

    S. Şenyurt

           10-23                

  

Doğal Gaz Yakıtlı Bir Yanma Odasında Hava Ve Yakıt Sıcaklıklarının Sıcaklık, Entalpi Ve Entropi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Investigation of the effect on the temperature, enthalpy and entropy of the air and fuel temperature in the natural gas-fired combustion chamber

    B. İşyarlar, İ. Kırbaş

           24-31              

 

Sert ve Yumuşak Kaplamalar

Hard and Soft Coatings

    F. Bülbül

              

            32-41       

  

 

Flat Manifoldlar Üzerinde Weyl-Hamilton Denklemleri

Weyl-Hamilton Equations on Flat Manifold

    Z.Kasap

           42-56                 

   

Türkiye’de İllerin Trafik Güvenliğinin Analitik Hiyerarşi Prosesi

Determination of Traffic Safety of Provinces in Turkey with Analtyic Hierarchy Proses

    E. Çoruh, A. Tortum

           57-69              

    

Investigation of Young's Modulus and Thermal Expansion Coefficıent Effects on Transient Thermal Analysis of Coated Tooth

    S. Şen, H. Zamanlou, F. Karabudak, R. Yeşildal

           70-82             

    T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı