E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt:4, Sayı:1, Yıl:2014

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

     Sayfa No

İçten Yanmalı Motorların Ardışık Çevrimlerinde Oluşan Maksimum Basınç Verilerinin Gri Öngörücüler Kullanılarak Tahmini

Prediction of maiımum pressure data in successive cycles of spark ignition engines using grey prediction method

A. R. Kaleli, M. A. Ceviz, K. Erentürk

        1-14       

Dizel Motorlarında Soğukta İlk Hareket Esnasındaki Egzoz Emisyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Determination of exhaust emissions characteristics during cold first movement in diesel engines

A. Çelik, M. A. Ceviz, M. Yılmaz, Ş. Karagöz, G. Kaltakkıran

15-26

İçten Yanmalı Motorlarda Çevrimsel Farkların Önemi

Cyclic variabilitys in spark ignition engines

İ. V. Öner, M. A. Ceviz, E. Güner, H. Köksal

27-35

Elle Yük Kaldırmanın Bulanık Sinir Ağları ile Modellenmesi

Neuro-Fuzzy modeling of manual materials handling

B. Usanmaz, Ö. Gündoğdu

36-45

The Formulae For Computing The Coefficients Of The Polynomial İnterpolation Passing Through Distinct Points

Farklı noktadan geçen aradeğer polinomunun katsayılarının hesaplaması için formüller

S. Şafak

46-58

İnvolüt B-Scroll Üzerine Yeni Bir Bakış

On involute B-Scroll a new view

S. Şenyurt

59-74


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı