E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt:3, Sayı:2, Yıl:2013

 

 

İÇİNDEKİLER

 

      Sayfa No

Uniform sıcaklık uygulanmış metal matrisli kompozit diskin ısıl gerilme analizi

Thermal stress analysis of metal matrix composite disc applıed uniform temperature    

    F. Şen, B. H. Akyüz                      

       1-17

Ordu ili Fatsa ve Aybastı ilçelerinde balık tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Comparatively investigation of fish consumption habits of people in Fatsa and Aybastı districts of Ordu province

    İ. Balık, C. Yardımcı, O. Turhan

       18-28

Van yöresi elma seleksiyonları 3: periyodisite eğilimi bulunan genotipler

Apple selections of Van 3: Alternate bearing genotypes

    T. Kaya, F. Balta

       29-38

Erzurum-Pasinler yolu trafik kaza tahmin modeli

Erzurum-Pasinler road traffıc accident prediction model

    M. Y. Çodur, A. Tortum

       39-49

Spacelike-timelike bertrand eğri çiftine ait  sabit pol eğrisinin küresel involütleri

Spherical involutes of the fixed pole curve on the spacelike-timelike bertrand curve couple

    S. Şenyurt, Ö. F. Çalışkan

       50-57

Bertrand eğri çiftinin küresel göstergelerinin geodezik eğrilikleri ve tabii liftleri

The natural lift curves and  geodesic curvatures of the spherical indicatrices of the bertrand curve couple

    S. Şenyurt, Z. Özgüner

 58-81

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı